Η πρώτη γενική συνέλευση του πολιτιστικού συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στις 14/11/2010.Αν δεν υπάρχει απαρτία η ημερομηνία μετατίθεται στις 21 Νοεμβρίου.
Στη συνέλευση θα γίνει ο απολογισμός της περιόδου 2008-2010 και θα συζητηθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου